Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 oktober 2015

D66 gezicht ambitieuze plannen schoolhuisvesting

De gemeenteraad bespreekt op  één en vijftien oktober vier voorstellen die gaan over de onderwijshuisvesting voor de hele gemeente Nieuwkoop. In deze plannen is een duidelijke D66 visie te vinden.

In de voorstellen staat beschreven dat binnen tien jaar alle verouderde schoolgebouwen worden vervangen door nieuwbouw. Deze vernieuwing geeft een boost aan de vorming van gebouwen waar functies voor kinderen samenkomen, bijvoorbeeld door onderwijs en opvang onder één dak te plaatsen. De komende tien jaar wordt dan ook ongeveer 25 miljoen euro vrijgemaakt voor deze projecten.
Volgens de planning start in 2017 de realisatie van project Ter Aar vernieuwd verbonden. Ook de realisatie van nieuwbouw voor het Ashram College kan na goedkeuring van de kredietaanvraag spoedig van start. Alle plannen worden in overleg met schoolbesturen en omgeving ontwikkeld, er is dus veel inspraak voor belanghebbenden.
D66 vindt het ook belangrijk dat al deze gebouwen duurzaam worden gebouwd. In juni heeft deze partij het initiatief genomen voor de motie ‘duurzame scholen’, die unaniem is aangenomen door de raad.