Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 oktober 2015

Wij zoeken fractieassistenten!

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is D66 Nieuwkoop met drie raadsleden in de Nieuwkoopse gemeenteraad vertegenwoordigd. Samen met de drie fractieassistenten vormen zij de D66 gemeenteraadsfractie. De fractie komt om de week bijeen om de D66-standpunten in de raad en raadscommissies voor te bereiden.

Wij zijn nog op zoek naar twee fractieassistenten maar ook als je geen fractieassistent wilt worden, maar wel de fractie op een andere manier wilt ondersteunen, ben je van harte welkom.

De agendapunten waarover wordt vergaderd, variëren van ruimtelijke ordening, vaststellen van bestemmingsplannen, veiligheid, bereikbaarheid, woningvoorzieningen voor jong en oud,  gemeentefinanciën, onderwijs, winkeltijden, begraafplaatsen, glasvezelinternet, jeugdzorg, ouderenzorg, ouderenvoorzieningen, WMO en nog veel meer onderwerpen waar jij als inwoner van Nieuwkoop vaak direct mee te maken hebt.

Wat krijg je ervoor terug?

– Een gezellige (werk)sfeer met een leuke club enthousiaste en gedreven mensen;
– Een voortreffelijke gelegenheid om de afdeling en de Nieuwkoopse politiek van zeer dichtbij te leren kennen
– Binnen de fractie kun je op den duur meer inhoudelijke taken uitvoeren, zoals het (mede)opstellen van schriftelijke vragen, moties, amendementen en notities.

Hoe kun je je aanmelden of meer informatie krijgen?

Stuur een mailtje naar o.jacobs@hotmail.com, dan wordt je snel uitgenodigd om te komen kennismaken op een van de fractievergaderingen.