Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2015

Onderwijs heeft de toekomst! Praat u mee?

D66 Nieuwkoop houdt  woensdag 27 januari een discussieavond met als onderwerp “De toekomst van het onderwijs in Nieuwkoop”. Tijdens deze avond behandelen wij een aantal vragen, waaronder: Hebben integrale kindcentra de toekomst? Hoort het peuterspeelzaalwerk hier ook bij? En hoe houden wij een middelbare school in onze gemeente levend? Dit zijn een aantal onderwerpen die aan bod komen. D66 Nieuwkoop is benieuwd naar de mening van de inwoners, hoe denken zij er over?

Paul van Menen, tweede Kamerlid voor D66 en woordvoerder onderwijs zal de visie van D66 verwoorden. Tilly van Wijk van het Ashram College en Hans de Roode van Sopora zullen hun standpunten uiteenzetten en wethouder Annette Pietersen zal ingaan op de ontwikkelingen binnen de gemeente.
Nadat de sprekers aan het woord zijn geweest krijgen de overige aanwezigen het woord. Tijdens dit onderdeel van de avond krijgt u de gelegenheid vragen te stellen of uw opinie over dit onderwerp met anderen te delen.
De discussieavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Ashram College. Na afloop van de thema avond nodigen we u uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.