Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2016

Geslaagde onderwijsavond D66 Nieuwkoop

Afgelopen week was Paul van Meenen op bezoek bij onze Onderwijsavond. In de aula van het Ashram College presenteerde hij de D66 visie op het huidige onderwijs. Deze, af en toe sceptische, maar bevlogen oud docent, gaf een mooie inkijk waar D66 landelijk op het gebied van onderwijs mee bezig is.

Na zijn betoog kwam Hans de Roode aan het woord. Hans is bestuurder bij Sopora (stichting openbaar onderwijs Alphen) en hij vertelde over de fusies van de verschillende stichtingen in onze regio. De Veenplas, de Woudse Venen en de SKBA gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Het resultaat is dat scholen uit onze gemeente op deze manier intensiever gaan samenwerken. In Ter Aar zijn er bijvoorbeeld gesprekken gaande met de drie scholen over een andere manier van samenwerken als de nieuwbouw  van de scholen af is. In Zevenhoven gaan de twee scholen na de zomer fuseren en in Nieuwveen krijgen de twee scholen, één directeur. Op deze manier kan er in de kernen van onze gemeente, kwalitatief hoog onderwijs gegeven blijven worden.

Tilly van Wijk en de directeur van Ashram Nieuwkoop spraken over het middelbaar onderwijs in onze gemeente, en hoe zij er naar streven dit passend te maken voor elk kind apart. Het was ook fijn om de merken dat verschillende leerkrachten van de basisscholen goed contact hebben met het Ashram. Bijvoorbeeld over de overgang van groep 8 naar de eerste klas.

Annette Pieterse, wethouder in Nieuwkoop en lid van D66, vertelde dat de gemeente in de nieuwbouwprojecten van scholen, uitgaat van IKC’s. Intergrale kindcentra waar de voorzieningen van  kinderen van 0 tot 12 jaar zoveel mogelijk onder één dak zitten. Uiteraard met het oog op de doorgaande ontwikkellijn van kinderen.

We vonden het fijn om met zoveel betrokkenen in gesprek te gaan en te zien dat de ambitieuze plannen voor de toekomst steeds mee vorm beginnen te krijgen.