Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 april 2016

Vaststelling huisvestingsplan statushouders

D66 Nieuwkoop is blij met het besluit dat de raad afgelopen donderdag heeft genomen omtrent de huisvesting van statushouders in de gemeente. De raad besloot deze vergadering dat we als Nieuwkoop ons steentje gaan bijdragen aan deze landelijke problematiek.
In onze gemeente komen een aantal tijdelijke locaties om de statushouders te vestigen. Bijvoorbeeld in het Koetshuis of in Zevenhoven op de oude gemeentewerf.  Daarnaast worden er de komende jaren extra sociale huurwoningen gebouwd, zodat de wachtlijsten voor woningzoekenden niet nog meer zullen oplopen en de doorstroming wordt bevorderd.

Samen met SBN en het CDA heeft D66 Nieuwkoop een wijziging op het voorstel ingediend van het college. Wij willen graag een maximaal termijn stellen voor de bewoning van het Koetshuis. Wij hebben ingezet op 5 jaar met uithuizing van één jaar en een maximaal aantal bewoners van 35.  Vóór en na de zomer staat de nieuwe Woningwet op het programma en gaan we met elkaar kijken hoe de verdere invulling is van het woningbeleid in onze gemeente.

Als D66 Nieuwkoop vinden wij het belangrijk om statushouders op te nemen in onze maatschappij. Wij gaan ervan uit dat we met hulp van vrijwilligers, buurtbewoners en gemeente deze mensen kunnen begeleiden in hun nieuwe land. Tot nu toe gaat dit zonder problemen en hier bouwen wij graag op verder.

Wij zijn verder nog altijd op zoek naar actieve en betrokken Nieuwkopers die graag willen meedenken met D66. Dus wil je o.a invloed hebben op dit soort (grote) beslissingen, kom dan eens langs op onze fractievergaderingen!  Neem contact op via info@d66nieuwkoop.nl