Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juli 2016

Nieuw subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop

De gemeente heeft hard gewerkt aan een nieuw subsidiebeleid voor alle verenigingen binnen Nieuwkoop. In dit beleid komt veel meer nadruk te liggen op de maatschappelijke relevantie van een vereniging. D66 Nieuwkoop vindt dit een uitstekend uitgangspunt.
De gemeente vraagt van aanvragers of zij duidelijk willen maken welke maatschappelijke bijdragen zij leveren aan de Nieuwkoops samenleving. Samenwerking tussen verschillende partijen wordt ook erg gestimuleerd. Daarvoor is de innovatiesubsidie in het leven geroepen.

Om al deze veranderingen kenbaar te maken, houdt de gemeente drie bijeenkomsten om de veranderingen rondom de subsidies toe te lichten. Tijdens de bijeenkomsten is ook ruimte om vragen stellen. U bent welkom op de volgende momenten:

Dinsdag           28 juni 2016                  19.30 tot 21.00 uur        Gemeentehuis in Nieuwveen

Woensdag       29 juni 2016                  14.30 tot 16.00 uur        Parola in Langeraar

Dinsdag           5 juli 2016                     19.30 tot 21.00 uur        De Steupel in Nieuwkoop

Aanmelden kan via goedleven@nieuwkoop.nl onder vermelding van naam, organisatie en aantal mensen dat komt. Vragen? Stuur een mail naar goedleven@nieuwkoop.nl of bel 14 0172 en vraag naar Marion Nieuwkoop of Stefanie Peters.

Andere zaken die besproken zijn in de besluitvormende raadsvergadering van 23 mei is het feit dat per 2017 de digitale vaarvergunning aangevraagd kan worden.  Men kan als toerist bij de toegangssluizen een permit kopen en zo nodig kan dat ook nog op de plas bij aanhouding ter controle.