Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

Duurzame energie

D66 heeft de afgelopen periode weten te bereiken dat er flink is geïnvesteerd in duurzame energie. LED in lantaarnpalen, wijkaanpak verduurzaming woningen, advies beschikbaar
voor nieuwbouwers, 25% legeskorting voor nieuwbouwwoningen met EPC-waarde
0, duurzaamheid als speerpunt in de ontwikkeling van bedrijventerrein Schoterhoek
II, verwarming zwembad Aarweide met restwarmte van rioolwaterzuivering,
hoge duurzaamheidseisen bij nieuwbouw scholen en andere maatschappelijke
accommodaties, een energieneutraal nieuw Ashram College, regionaal energieakkoord:
de eerste mooie stappen op weg naar een duurzame toekomst zijn gezet.