Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 oktober 2017

Burgerparticipatie bij de besluitvorming over locatie De Vlinder

Burgerparticipatie is een vernieuwde vorm van democratie waarbij de lijnen tussen ( lokale) overheid en inwoners korter zijn. Het is een vorm van democratie waarvan D66 een groot voorstander is.
Het in een vroeg stadium betrekken van inwoners bij grote vraagstukken die hen aangaan, draagt bij aan een breder gedragen besluit. Dat is wat bij de besluitvorming over locatie De Vlinder in brede zin is geïnitieerd. In onze D66-ogen is deze manier van werken goed gelukt en in de toekomst is het zeker voor herhaling vatbaar. Dit betekent natuurlijk niet dat wij de inwoners voor elke verkeerd liggende tegel om raad vragen. U heeft wel wat beters te doen dan elke week op het gemeentehuis te zitten om uw mening te geven.
Zelf ben ik betrokken geweest bij de begeleidingsgroep van locatie De Vlinder. Ik heb het als nuttig, maar ook als heel leuk ervaren. Door verschillende betrokkenen, zoals bijv. de Facebook-groep en de sportverenigingen te horen werden wij steeds beter bekend met wat er leefde. Daardoor hebben wij een betere afweging kunnen maken dan wanneer wij dit niet gedaan zouden hebben.
In de nieuwe raadsperiode zullen zich nog voldoende vraagstukken aandienen waarbij wij deze nieuwe vorm van democratie kunnen toepassen. Iets wat D66 dan ook zeker zal omarmen.