Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Algemene beschouwingen 2017

Onze inbreng bij de algemene beschouwingen op de begroting van 2018:

Voorzitter,
Bij een goed einde hoort een goed begin (Confucius).

Dit is al weer de laatste begroting in deze bestuursperiode. De begroting is ook dit jaar weer solide, een goed einde dus! Onze gemeente is financieel gezond. Complimenten voor college en ambtenaren en aan alle inwoners van Nieuwkoop. Veel Nieuwkoopse inwoners zijn gelukkig en tevreden. Nu ze weten dat de OZB weer omlaag gaat, zal dat gevoel waarschijnlijk niet veranderen.

Voorzitter,
Zoals het ernaar uitziet gaat dit college in 2018 op een succesvolle wijze haar programma’s overdragen aan een nieuw te vormen college. Daar is D66 best trots op. Even rijp en D66-groen door elkaar;
Dit college heeft de afgelopen tijd successen gevierd op de volgende thema’s:
– Oplevering Aar en Amstel
– De wijkaanpak duurzaamheid
– Oplevering van De Verbinding
– Planvorming bij de scholen in VO en PO
– Vivero is helemaal verkocht
– Aantrekkelijke fiets- en wandelpaden
– Onze gemeente werd landelijk nummer 1 met digitale producten
– De Verwondering en Zuidhoek doen het beter dan gedacht
– Voortvarend wordt er gewerkt aan de uitvoering van de woonvisie: deze raadsperiode werden er heel wat sociale woningen toegevoegd, prestatieafspraken met de woningstichtingen zitten er eindelijk aan te komen
– De BIZ in Nieuwkoop komt eraan
De economische actie-agenda gaat eindelijk vorm krijgen, een beetje hobbelig, maar toch
– Er wordt goed meegedacht met sportverenigingen, ook met tennis- en hockeyverenigingen
– Er is meer vraaggestuurd gebouwd voor eigen inwoners/ maatschappelijke opbrengsten gingen boven optimale opbrengsten in de grondexploitaties
– Nieuwkoop werd de natuurhoofdstad van het Groene Hart, althans dat willen graag geloven;
– Er werd ook met enige regelmaat op kleinere schaal gedacht aan de gelukkige inwoner:
Denk aan de beweegtuin, winkelen op zondag, maar ook de start met de verduurzaming van de gemeente- de scholen, het zwembad, en een heuze gasloze wijk

In het kader van klein leed zijn er ook nog wensen die nog deze periode kunnen lukken:

Het afvalbeheerplan is nog steeds niet af, deels vanwege de uitdagingen bij Cyclus, maar toch. D66 maakte zich steeds sterk voor een gedifferentieerd tarief bij het ophalen van afval. Het zou ons een lief ding waard zijn als we dat nog door deze raad kunnen laten vaststellen.

Ook zou D66 graag nog een stap verder komen met het zicht op de legalisering van de vakantieparken.

Voorzitter,
Ook klein leed, maar grote zorg:
Steeds denken we de tuinbouwmogelijkheden in Nieuw Amstel Oost goed te hebben afgesproken en elke keer ploppen er weer kaartjes op met de volledige uitbreiding, zoals laatst bij de Greenport. Graag, hopelijk voor de laatste keer deze periode, nog een geruststelling op dit punt.

Nog een dingetje: Het uitvoeren van de goede suggesties die uit DNA-Nieuwkoop kwamen, laat op zich wachten. Kan het college ons melden waar de bloembakken blijven, alsook de uitkijktoren, de signings, het autoluwe Rechthuijsplein, etc.

Over het centrum van Nieuwkoop gesproken, een paar doorkijkjes over de verkiezingen heen, tenslotte ook 2018 niet waar?

– DNA-Nieuwkoop was een beetje een afleidingsmanoeuvre om weg te blijven van echte integrale visie op het centrum van de kern Nieuwkoop. Deze visie moet er echt snel gaan komen. Helaas zal dat niet meer voor de verkiezingen lukken. Dat wordt dus inzet voor verkiezingen. De visie van D66 leest u binnenkort in ons verkiezingsprogramma.
– We voorzien in deze begroting grote investeringen in de energietransitie. Het is een goede zaak dat een groene gemeente zich goed voorbereidt.
– Dan het allerbeste nieuws van deze raadsperiode: onze zogenaamde plattelandsgemeente ontvolkt nog helemaal niet! Dat vraagt om een beleidsrijke Omgevingsvisie om onze gemeente zo duurzaam en integraal mogelijk te ontwikkelen. Hoe meer gelukkige Nieuwkopers, hoe beter. Gelukkig is ook voor dit proces, wat al prima gestart is, geld bestemd. Ook de investeringsagenda biedt mooie kansen. D66 gaat daar graag over meedenken, ook met collegeverantwoordelijkheid na maart 2018.

Voorzitter,
Bij een goed eind hoort een goed begin!
We wensen het college en de raadsleden nog een paar mooie maanden. We maken ons op voor de nieuwe politieke wedstrijd; een goed begin. Immers: D66 krijgt het voor elkaar!
De fractie van D66
Nov 2017