Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 februari 2018

De ontpopping van de Nieuwe Democratie: Sporthal de Vlinder – Interview met Marcel Touw

Interview met Marcel Touw door Cécile van Velsen, beiden zijn fractieassistent D66.

 

Wat speelde er vorig jaar in Ter Aar rond De Vlinder? Bij de begeleiding van de bouw van een Integraal Kind Centrum in Ter Aar kwam de vraag eind 2016 of het slim zou kunnen zijn om bij dit complex ook een nieuwe sporthal te bouwen. De Vlinder is al decennia het sportcentrum van Ter Aar en zou binnen enkele jaren weer aan renovatie toe zijn om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Hierbij kwam de vraag of deze renovatie wel de enige optie is of dat het misschien beter zou zijn om nu te kiezen voor nieuwbouw. Dit is een ingrijpende keuze die niet zomaar gemaakt kan worden. Dit is iets wat je samen met de bewoners en alle betrokkenen moet en wil doen.

 

Hoe heeft de gemeenteraad dat aangepakt?

Om de participatie van belanghebbenden in goede banen te leiden werd er een  Begeleidingsgroep onder begeleiding van een ambtenaar opgericht met hierin leden uit alle fracties.

Betrokken Wethouders waren Guus Elkhuizen, Wethouder Sport en Annette Pietersen, Wethouder Onderwijs.

 

Wat heeft die begeleidingsgroep bedacht?

De start van dit traject begon met een inloopdag voor alle geïnteresseerden bij de Vosseschans. Hierbij werden de mogelijkheden gepresenteerd over de kosten voor een Renovatie of Verplaatsing. Renovatie met duurzame toepassingen zou de levensduur met 10 jaar zou verlengen. Is dat rendabel of is nieuwbouw een betere optie?

Daarna werden er nog bijeenkomsten in de Vlinder georganiseerd om verder in gesprek te gaan met de stakeholders.

 

Uiteindelijk werden drie opties voorgelegd aan de betrokkenen:

  1. Behoud van de sporthal De Vlinder en zorgen dat de sporthal door nieuwe investeringen weer aan de huidige eisen voldoet.
  2. Er komt een Sporthal bij het IKC, samen met uitgebreide horecamogelijkheden (vergelijkbaar zoals de mogelijkheden zoals nu bij De Vlinder )
  3. Er komt een Sporthal met sportkantine bij het IKC. Op de plek van de Vlinder, bij de entree van het dorp ontwikkelen we dan ruimte voor een horecagelegenheid.

 

De meningen over voor- en nadelen van deze drie opties werden verwerkt tot een voorstel aan de raad. In de meningsvormende raadsvergadering mochten vertegenwoordigers van de verschillende meningen aanschuiven bij de raad en meedoen aan de vergadering. Dit was een hele nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad van Nieuwkoop.

 

En, hoe is dat bevallen?

Marcel is er erg enthousiast over. Juist het uitwisselen van gedachten en discussies met verschillende groepen mensen voegde heel veel waarde toe aan deze constructie.

 

Welke optie is er gekozen?

De keuze is optie 3 geworden; Een Sporthal met kantine bij het IKC (Integraal Kindcentrum) en nieuw te realiseren horeca op plek van De Vlinder.

 

Hoe gaat het nu verder?

Op het moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van het IKC en de sporthal. Hierbij wordt de inspraak en feedback van omwonenden en andere belanghebbenden gelukkig nog steeds belangrijk gevonden. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is de werkwijze met ‘gasten aan tafel’ bij de gemeenteraad herhaald. De gesprekken met omwonenden, dorpsraad en anderen hebben geleid tot een lijst van punten van onderzoek om het plan zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Met aandacht voor hoogte, omvang, uitstraling, behoud van groen, verkeersveiligheid en meer.

 

Wat is jouw conclusie over dit hele traject?

We hebben er veel van geleerd en we gaan de goede kant op, maar er mag wat Marcel betreft nog wel een tandje bij. Gasten aan tafel wordt wat hem betreft de standaardwerkwijze voor de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door middel van gebruik van sociale media als mogelijkheid voor inwoners om mee te doen aan de debatten van de raad.