Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur en bibliotheek

Het etiket Nieuwkoop – kunstenaarsdorp ziet D66 graag verder uitgebouwd. Initiatieven die de naam van Nieuwkoop als vindplaats voor waardevolle beeldende kunst en muziek versterken verdienen aanmoediging en ondersteuning door de gemeente. D66 steunt de bibliotheek in haar ontwikkeling van een uitleenvoorziening voor boeken naar een centrale vindplaats van informatie. Daarbij past een rol als een verwijzer naar en organisator van cursusaanbod rond taal en digitalisering. Ook wordt de bibliotheek steeds meer een ontmoetingspunt voor groepen mensen die werken aan hun vaardigheden op dit gebied.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 vindt u hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018