Steun ons en help Nederland vooruit

Detailhandel

De puzzel van detailhandel en levensvatbaarheid van winkelcentra

Voor de traditionele detailhandel zijn het lastige tijden. Door de mogelijkheden van online-aankopen is er druk op de omzet, terwijl de huurprijzen van het vastgoed hoog blijven. Leegstand van winkelpanden dreigt en dat is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van de kernen. D66 vindt het allereerst een verantwoordelijkheid van de ondernemers om deze trend te keren. Met innovatief ondernemerschap en samenwerking, ook met horecaondernemers, is er nog veel mogelijk om de kernen te laten bruisen. De gemeente dient met het ruimtelijk beleid te stimuleren dat de A-kernen één centrumgebied ontwikkelen of behouden.

Kern Nieuwkoop

Voor de kern Nieuwkoop geldt een bijzondere situatie; daar zijn nu twee winkelcentra. Ook hier geldt wat D66 betreft het adagium dat de ondernemers ondernemen en dus het initiatief nemen tot eventuele plannen voor ruimtelijke reorganisatie. Wanneer de ruimtelijke kwaliteit van hun plan veelbelovend is en de kostendragers voor een ontwikkelingsplan gevonden worden, kan de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen door het bestemmingsplan aan te passen en investeringen te plegen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor parkeermogelijkheden. Inwoners moeten kunnen meepraten over de ontwikkeling van dorpskernen en winkelcentra. Zij zijn uiteindelijk de belangrijkste gebruikers en daarmee ook de ‘dragers’ voor investeringen. Los hiervan is D66 voorstander van een autovrij Reghthuysplein.

Voor het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop klik hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018