Steun ons en help Nederland vooruit

Dienstverlening als democratie van alledag

De dagelijkse service van de gemeente maakt de meeste indruk

D66 denkt dat het gevoel van tevredenheid van onze inwoners over zeggenschap
en gehoord worden niet hoofdzakelijk bepaald wordt door de mogelijkheden voor
betrokkenheid bij besluitvorming van de gemeenteraad, maar veel meer door wat
wij noemen de ‘democratie van alledag’.

Het gevoel van de burger dat de gemeente luistert en passende antwoorden geeft. De wijze waarop mensen telefonisch te woord worden gestaan, het nakomen van (terugbel)afspraken, de tijd die verstrijkt tussen het stellen van een vraag en het krijgen van een antwoord, het ontvangen van een antwoord dat echt past bij de vraag die is gesteld en niet primair bij de geldende procedures, dat zijn allemaal elementen die bepalen of de burger zich serieus genomen voelt.

Denk ook aan de manier waarop de gemeenten omgaat met de belangen en zorgen van burgers, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of een Wmo-voorziening. Inwoners willen weten waar ze aan toe zijn. Bij voorkeur krijgt iemand per omgaande een passend antwoord, wanneer er uitzoekwerk te doen is of
een procedure gevolgd moet worden dan wordt dat duidelijk toegelicht en worden vervolgtermijnen afgesproken en nagekomen.

Voor inwoners is de gemeente één geheel

Een speciaal aandachtspunt is het afstemmen van communicatie vanuit de organisatie en de griffie aan bewoners. Voor interne mensen zijn de organisatie en de raad twee verschillende organen. Voor inwoners is niet altijd duidelijk waarom hij of zij twee uitnodigingen of brieven krijgt. Voor hen is de gemeente één geheel.
D66 wil in de komende bestuursperiode de klantgerichtheid van de dienstverlening aan de burger een kwaliteitsimpuls geven.
D66 wil daarbij meer belang geven aan de begrijpelijkheid van communicatie voor de inwoner dan aan formaliteiten vanuit verschillende bevoegdheden.
Na de ICT-operatie van de afgelopen bestuursperiode zijn er nieuwe kansen om de kwaliteitsnormen opnieuw aan te scherpen aan de verwachtingen van inwoners.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018