Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame maatschappelijke accommodaties

In onze gemeente zijn veel gebouwen waar verenigingen onderdak vinden.
Ook voor maatschappelijke accommodaties is er de opgave van verduurzaming. De gemeente werkt aan verduurzaming van haar eigen vastgoed, en is ook al begonnen met een inventarisatie van wensen en mogelijkheden onder verenigingen met eigen vastgoed. Waar nodig kan de gemeente deze clubs organisatorisch en financieel
ondersteunen bij het realiseren van maatregelen die energie besparen en/of opwekken.
Een voorbeeld van zo’n mogelijke gezamenlijke aanpak is het project met gebruik van
restwarmte uit de rioolwaterzuivering voor de verwarming van zwembad Aarweide. Daarbij heeft de gemeente experts ingeschakeld voor advies en aan het zwembad een lening verstrekt met gunstige voorwaarden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018