Steun ons en help Nederland vooruit

Energie en groen landschap

Energietransitie in het Groene Hart: een dilemma

Vanwege de enorme risico’s van klimaatverandering en om geopolitieke redenen moet er een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Welke energiebronnen over enkele decennia beschikbaar zijn valt nu niet met zekerheid te zeggen. Voor de korte termijn zijn wind, zon, biomassa en warmte uit bodem, lucht en water voor onze regio realistische opties. Deze energiebronnen vragen ruimte en zijn zichtbaar in het landschap.

Met name de plaatsing van windmolens zorgt voor een dilemma in het Groene Hart. Windmolens leveren met de huidige stand van de techniek de meest rendabele energiebron, maar zijn ook het meest zichtbaar in het landschap. Dat roept gemengde gevoelens op. Er is een groep mensen die voorstander is van het gebruik van windenergie en geen moeite heeft met de zichtbaarheid van de molens, of deze zelfs passend vindt in ons land dat voor een groot deel tot stand is gekomen door gebruik van wind. Anderen ervaren de zichtbaarheid van de molens als een aantasting van het gebied en/of het welzijn van de inwoners.

D66 maakt een moeilijke maar noodzakelijke keuze

De klimaatverandering is een grote bedreiging voor de wereld. D66 maakt daarom een moeilijke keuze voor de korte termijn om de natuur en onze leefwereld op (middel)lange termijn te beschermen. D66 Nieuwkoop is van mening dat de inzet van wind, naast gebruik van de andere genoemde bronnen, in de komende 20-30 jaar onvermijdelijk is. Deze mening is gebaseerd op het oordeel van experts. Hopelijk zijn er daarna aanvullende en/of efficiëntere energiebronnen beschikbaar, die minder zichtbaar zijn in het landschap, en kunnen we daarop doorschakelen.

Keuze voor een passende lokale energiemix vraagt nadere uitwerking

Als het gaat om het realiseren van energiebronnen in onze gemeente, dan zal er een zorgvuldige afweging plaats moeten vinden van de lokaal best passende opties. Bij de uitwerking van keuzes voor een mix aan duurzame energiebronnen zal veel aandacht besteed moeten worden aan een gezonde balans tussen winst en verlies. Ook de keuze voor locaties voor wind en zon vraagt een zorgvuldig proces waarbij alle belangen worden ingebracht en afgewogen. Het mag niet zo zijn dat voordelen bij de ene partij belanden en nadelen bij de andere.

Bij dit uitgangspunt past bijvoorbeeld het ontwikkelen van een eigen energiecoöperatie waarin inwoners meeprofiteren van de opbrengsten van wind of zon, of het compenseren van het verlies van landschappelijke kwaliteit in één gebied door het extra investeren in de kwaliteit van een ander (nabijgelegen) gebied.

Energietransitieplan

D66 wil in 2018-2022 een energietransitieplan opleveren en aan de slag met de realisatie daarvan. Volgens landelijke akkoorden moeten we in 2050 de energietransitie afgerond hebben. Dat lijkt ver weg. Anderen waarschuwen dat 2030 het jaar waarin we CO2-neutraal zouden moeten zijn als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Er is in ieder geval geen tijd meer te verliezen.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018