Steun ons en help Nederland vooruit

Gebruik van social media

Het is de moeite waard om te onderzoeken of de inzet van sociale media werkt om bredere en directere betrokkenheid van inwoners bij het lokaal bestuur te realiseren. Veel inwoners hebben of gunnen zich niet de tijd om naar het gemeentehuis te komen om mee te praten. Wij zien social media als kans om makkelijker een vraag te stellen of input te geven.

Inwoners stellen al vragen aan de gemeentelijke organisatie via Facebook en whatsapp en vrijwel alle raadsleden maken gebruik van Twitter dus de basis is er.
D66 ziet vooral kansen voor apps die zich lenen voor het geven van meningen en argumenten. Een stem-app lijkt misschien eenvoudig, maar er is weinig besluitvorming die zich leent voor een voor/tegen stem zonder nadere onderbouwing.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018