Steun ons en help Nederland vooruit

Passend bouwen voor de toekomst

Het aantal inwoners van Nieuwkoop groeit in komende jaren. Het aantal huishoudens groeit nog sterker omdat het aantal een- en tweepersoonshuishoudens toeneemt. D66 wil daarom in de komende jaren in de nieuwbouw veel aandacht voor de bouw van kleine, maar comfortabele woningen in diverse prijsklassen. Voor D66 is Nieuwkoop geen grote groeigemeente, daarvoor is de ruimte in het Groene Hart te waardevol. Wij bouwen binnen de bestaande contouren van de dorpen. We richten ons vooral voor de behoefte van de eigen bevolking, maar we houden er in de bouwaantallen rekening mee dat ook inwoners uit de steden zich richten op koop in onze gemeente. Door daarop verstandig te anticiperen voorkomen we verdringing. De doelstelling om 225 woningen toe te voegen aan de sociale huursector tussen 2017 en 2025 realiseren we voortvarend. De woningcorporaties gebruiken lokaal maatwerk om eigen inwoners voorrang te geven. Zo creƫren we de doorstroming die de sociale huursector hard nodig heeft.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop vindt u hier

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018