Steun ons en help Nederland vooruit

Het nieuwe boeren

In de D66 visie op groen en natuur past ook aandacht voor de agrarische sector. Deze sector zal zichzelf om meerdere redenen, waaronder klimaat, milieu en dierenwelzijn, moeten heruitvinden en een nieuw en duurzaam toekomstperspectief moeten ontwikkelen. De tijd van de eenzijdige druk naar steeds grootschaliger en goedkoper produceren loopt op zijn eind. De consument heeft steeds meer aandacht voor de herkomst en duurzaamheid van het voedsel dat hij eet, en daarmee komt er ruimte voor een nieuw toekomstperspectief in de sector. Het zou mooi zijn als in de aanpassing van de bedrijfsvoering ook meer ruimte komt voor gastvrijheid en wandelroutes door het boerenland.

D66 daagt boeren uit om zelf het voortouw te nemen in de modernisering van de sector.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018