Steun ons en help Nederland vooruit

Integrale kindcentra voor onderwijs, opvang en ontwikkeling

D66 ziet investeringen in onderwijs, gezond opgroeien, sport, cultuur en welzijn als investeringen in geluk omdat mensen die zich kunnen ontwikkelen veerkrachtig worden en in staat zijn om vorm te geven aan hun eigen geluk. D66 heeft in de collegeperiode 2014-2018 daarom fors ingezet op de ontwikkeling van centra waar scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheek als kernpartners samenwerken. En waar buiten schooltijd ruimte is voor interessante activiteiten voor jong en oud. De IKC’s worden zo een levend hart in de dorpen.

Er is een strategisch plan voor de nieuwbouw van integrale kindcentra in Ter Aar, Zevenhoven, Langeraar en Nieuwveen. De financiële middelen voor  deze multifunctionele accommodaties – ongeveer 25 miljoen euro – zijn al in de gemeentelijke meerjarenbegroting verwerkt. In 2020 en 2021 kunnen de kindcentra in Ter Aar en Zevenhoven open. Dan wordt er ook al gewerkt aan IKC-projecten voor Langeraar en Nieuwveen.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop vindt u hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018