Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdhulp

Samenwerken aan transformatie

D66 werkt verder aan de transformatie van de jeugdhulp, waar de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor is. D66 Nieuwkoop blijft daarvoor in regionaal verband samenwerken. Bij een grote transformatie als die in de jeugdhulp helpt het niet om als gemeenten allemaal tegelijk aan verschillende touwtjes te willen trekken. Met gerichte samenwerking komen we veel verder.

Urgente knelpunten oplossen

In 2018-2022 wil D66 de problemen die er nog zijn in de overgang tussen de Jeugdwet en wetgeving voor volwassenen oplossen. Vooral kinderen met een (licht)verstandelijke beperking, met autisme of een andere blijvende beperking, en kinderen uit de intramurale jeugdzorg of pleegzorg ondervinden nu nog teveel ‘gedoe’ met regelgeving. Dat moet en kan echt anders.

Voldoende middelen en zakelijke aanpak

D66 zet in op de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen voor verantwoorde zorg, maar ook op zakelijke professionele onderhandelingen met de jeugdzorgorganisaties.  over de omvorming van de jeugdhulp naar een stelsel dat kinderen zoveel mogelijk laagdrempelig en in hun eigen omgeving ondersteunt: zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Doorontwikkeling financiering

D66 wil de financiering van jeugdhulp in de toekomst inrichten met persoonsvolgende budgetten, waarbij keuzevrijheid van cliënten gerealiseerd kan worden zonder financiële risico’s voor de gemeente. In de regio moeten gemeenten op termijn risicodragend worden voor het lokale zorggebruik om een prikkel te genereren voor inzet op preventie. Dat kan wanneer over enkele jaren meer inzicht is in trends in het gebruik van hulp. Hopelijk is de landelijke verdeelsystematiek dan ook bijgesteld tot een meer adequaat verdeelmodel dat aansluit bij de werkelijke zorgbehoefte in onze regio.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop vindt u hier

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018