Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe democratie

De betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek is beperkt

D66 is van oudsher een partij die democratische vernieuwing voorstaat. D66 Nieuwkoop is van mening dat de democratie die de burger wenst maar ten dele te maken heeft met de behoefte van burgers om zich te kunnen mengen in de lokale politieke besluitvorming.
Het aantal burgers dat contact zoekt met politieke partijen, met burgemeester en wethouders, deelneemt aan discussiebijeenkomsten of inspreekt in raadsvergaderingen is beperkt. En we zien vaak dezelfde gezichten.
Het is de vraag of we met meer inloopavonden en inspraakmogelijkheden in de bestaande procedures meer burgers zullen verleiden om zich te laten horen.

De gemeenteraad moet haar werkwijzen moderniseren

D66 wil verder met het experimenteren met nieuwe werkwijzen voor de raadsvergaderingen. Wat ons betreft zijn de formele raadsvergaderingen in de toekomst zo kort mogelijk en gebruikt de raad zijn tijd vooral om de wijken, buurthuizen, kantines en ondernemingen te bezoeken om te horen en bespreken wat er speelt.

Ook moet de raad actief op zoek (blijven) naar het belang van de minderheid en/of de stille inwoners. Niet elke inwoner of inwonersgroep manifesteert zich even sterk in het politieke speelveld. Een beoordeling of een inwonersgroep heeft die heeft ingesproken in de raadsvergadering mag nooit het beoordelingskader zijn voor het
belang dat een inwonersgroep heeft of voelt. Ware democratie houdt rekening met alle belangen, niet alleen met de belangen die het sterkst worden verwoord door de belanghebbenden.

Gemeenteraadsleden krijgen in ons toekomstperspectief steeds minder de rol van inhoudsdeskundige en meer de rol om de kwaliteit van besluitvorming te bewaken: is het vraagstuk helder gedefinieerd, zijn alle opties geanalyseerd, zijn alle partijen voldoende gehoord, zijn argumenten en belangen zorgvuldig afgewogen? Dan neemt de gemeenteraad een formeel besluit.

De besluitvorming over de toekomst van De Vlinder, en vooral de meningsvormenderaad waarbij groepen belanghebbenden voorbereid en actief konden deelnemen aan de vergadering is een eerste voorbeeld van een geslaagde aanpak. Met deze werkwijze werd in onze ogen een uitstekende verbinding gelegd tussen de rol van gekozen volksvertegenwoordigers om het algemeen belang te wegen én de mogelijkheden voor inwoners om rond een specifiek vraagstuk in een dorp actief te zijn en hun inzichten en belangen rechtstreeks in te brengen bij de gemeenteraad. Dit smaakt naar meer.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop vindt u hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018