Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwkoop heeft natuur om trots op te zijn

De Nieuwkoopse Plassen vormen één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Het is ook een gebied van grote ecologische waarde met veel beschermwaardige flora en fauna. De Groene Jonker en Ruygeborch zijn prachtige aanvullingen. Ook rond de Langeraarse Plassen valt te genieten van wolken, wind en water.

De weidegebieden in onze gemeente zijn ruim, maar de natuurwaarde van de weides is in de afgelopen decennia wel achteruitgegaan. Gelukkig zijn er steeds meer boeren die werken aan bloemrijke bermen en/of weidevogelbescherming.

D66 is voorstander van het verder versterken en uitbreiden van de natuur rondom Nieuwkoop. De agrarische sector sporen we aan de bedrijfsvoering te moderniseren zodat natuur ook op agrarische percelen kan terugkeren.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018