Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwkoop

D66 wil dat het grootste dorp van Nieuwkoop maximaal leefbaar blijft.

Dat betekent met name het zorgniveau voor jong en oud op niveau houden en brengen. Voor ouderen is dat ouderenzorg, dagopvang en activiteiten. Voor jongeren betekent dat onderwijs en jeugdzorg.

Voor het in standhouden van de leefbaarheid moeten sportaccommodaties als de Steupel en zwembad de Wel open blijven. Er moet gezocht worden naar slimme samenwerking met particuliere investeerders. De winkelfunctie moet worden verstevigd. D66 blijft voorstander van het samenvoegen van de twee winkelcentra. Vrachtverkeer moet wel wegblijven uit de Dorpsstraat.

D66 wil voorlopig niet nog meer grote woningbouwprojecten aan de randen van Nieuwkoop. De komende jaren moet op kleine schaal gedifferentieerd gebouwd worden. De verdere ontwikkeling van Buytewech kan wat ons betreft de komende tien jaar op een laag pitje. De huiseigenaren van de bestaande woningen moeten worden beschermd tegen nog meer massaal aanbod.

De sanerings- en bouwactiviteiten aan het Zuideinde baren D66 al een tijdje flinke zorgen. De gemeente moet er alles aan doen verdere schade aan huizen te voorkomen en de schadeafhandeling naar tevredenheid af te handelen. Goed overleg met de bewoners is van groot belang.

Veel aandacht moet er zijn voor veilige schoolroutes, met name tussen de Elleboogvaart en Beerstratenlaan. Omdat het er waarschijnlijk niet in zit dat de provinciale weg ooit verlegd wordt, dient de gemeente zich sterk te maken voor een derde fietstunnel ter hoogte van de rotonde bij Maas.DSC00677

D66 is voor het behoud van het afvalbrengstation in Nieuwkoop. Met een investering die niet groter is dan een nieuwe bouwen in Nieuwveen is het mogelijk om vuil te blijven wegbrengen in Nieuwkoop en Ter Aar.

D66 wil een aantal trailer- en parkeerplaatsen voor boottoerisme creëren. Binnen de (wat ons betreft spoedige) ontwikkeling van het Meijepark kan, mits gexclaveerd door Natura2000, een kleinschalige duurzame passantenhaven en een camperplaats worden meegenomen. Om het watertoerisme beter te spreiden is een nieuwe doorsteek naar de Meije nodig.

De Natura2000-status van het gebied moet worden uitgebuit om meer ecologisch verantwoord toerisme aan te trekken. In ieder geval kan de gemeente Natura2000 meer promoten door borden te plaatsen aan de gemeentegrenzen. D66 hecht er aan dat afspraken tussen de gebiedspartijen (boeren, rietsnijders en Natuurmonumenten) in het kader van het beheerplan van Natura2000 worden nagekomen.

D66 verwacht een actieve inzet van de gemeente om meer laadpalen voor elektrische auto’s te realiseren.

D66 wil dat Nederland het snelste internet ter wereld krijgt: 1 GB per seconde moet in 2020 de regel zijn in plaats van de uitzondering. D66 staat voor glasvezelkabel in alle kernen zodat een snelle internetverbinding mogelijk is. Daarom moeten de kosten voor glasvezelkabel omlaag door de leges aan de gemeente te laten vervallen.

Laatst gewijzigd op 18 december 2015