Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer moet beter

Goed bereikbaar onderwijs is een recht

D66 wil veel beter openbaar vervoer voor jongeren en studenten om naar school te kunnen. Jongeren uit Nieuwkoop moeten vaak ver reizen voor hun opleiding en de bereikbaarheid van onderwijs met het openbaar vervoer is vaak niet gemakkelijk, waardoor gezinnen allerlei creatieve oplossingen moeten organiseren en veel extra kosten moeten maken. Op kamers gaan is voor leerlingen van het mbo meestal geen optie, voor leerlingen in het hoger onderwijs is het sinds de invoering van het leenstelstel erg kostbaar. Het gebrekkige openbaar vervoer vormt langzamerhand een zeer ongewenste drempel voor de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor onze jongeren. Reistijden van 1,5 uur of meer zijn geen uitzondering. D66 Nieuwkoop vindt dat een ongewenste en onacceptabele bedreiging van de toegankelijkheid van het onderwijs voor onze jongeren. Een opleiding moet je kiezen op passendheid bij je talent en interesse, niet op bereikbaarheid. D66 spant zich met alle mogelijke middelen in om het belang van scholieren en studenten op de agenda te houden en betere OV-oplossingen gerealiseerd te krijgen voor onze jongeren!

Goed bereikbare zorg

Schaalvergroting en verplaatsing van voorzieningen speelt ook in de zorg. Met name in het aanbod op verschillende ziekenhuislocaties waren de afgelopen jaren aan ingrijpende veranderingen, met forse gevolgen voor de bereikbaarheid vanuit onze dorpen. D66 vindt dat een groot risico in tijden dat de bevolking veroudert en er meer één- en tweepersoonshuishoudens komen. Het is niet goed als mensen afhankelijk zijn van hulp om zorg te kunnen bereiken.

Creatieve combinatie van vaste lijnen en vervoer op maat 

D66 heeft de gesignaleerde problemen in de afgelopen bestuursperiode stevig aangekaart in de regio en bij de provincie. Bij de voorbereiding van de volgende OV-concessie voor Zuid-Holland Noord moet dit zijn vruchten afwerpen met veel  creatievere oplossingen voor wederzijdse bereikbaarheid van stad en dorp. Daarbij zijn er ook kansen voor meer integratie van het OV en het doelgroepenvervoer dat nu wordt verzorgd door de regiotaxi.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018