Steun ons en help Nederland vooruit

Steun voor vrijwilligersorganisaties

D66 steunt verenigingen en maatschappelijke organisaties voor levendige dorpen. In de visie van D66 past dat verenigingen en andere maatschappelijke organisaties zich zelfstandig organiseren en dat deelnemers een realistische bijdrage betalen voor deelname aan het aanbod.

D66 wil extra investeren in de ondersteuning van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties als zij zich in toenemende mate willen inzetten voor activiteiten voor ouderen en volwassenen met beperkingen. D66 is blij met organisaties die zich niet alleen inzetten met woorden maar ook met daden.

De gemeente ondersteunt de realisatie van aantrekkelijk en toegankelijk aanbod. Bijvoorbeeld door subsidie, of door het beschikbaar stellen van ruimte voor overleg.  De gemeente speelt ook een ondersteunende rol in het adviseren, bijvoorbeeld via het verenigingsloket, buurtsportcoaches en de coördinerend cliëntadviseur. Zo wordt het makkelijker om aan noodzakelijke regels te voldoen of informatie of ondersteuning te vinden en blijft vrijwilligerswerk leuk.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop vindt u hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018