Steun ons en help Nederland vooruit

Transparantie en burgerschap

Lokale bestuurders moeten eerlijk en transparant zijn

Lokale bestuurders hebben een verantwoordelijkheid om transparant te zijn in hun werkwijzen en besluitvorming. Zij maken informatie toegankelijk en leggen verantwoording af aan wie daarom vraagt. Dat hoort bij een publieke rol en taak.

Maar ze zijn geen kop van jut

Wat niet bij een publieke rol of taak zou moeten horen is het ontmoeten van wantrouwen als basishouding. De verhouding tussen bestuur en burgers vraagt om wederzijds respect. Een basishouding van wantrouwen jegens politiek en bestuur, soms ook van de zijde van de media, holt de democratie als bestuursvorm uit. Als het aanzien van de lokale overheid daalt staan er steeds minder capabele mensen op om een rol te spelen in het lokale bestuur. En capabele en betrokken mensen zijn nodig om de beste toekomst voor onze dorpen te realiseren.

Vrijheid van meningsuiting en burgerschap horen bij elkaar 

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar laten wij inzetten op volwassen burgerschap en op politieke discussies waarbij het verzamelen van informatie vóór er geoordeeld wordt de standaard is. Elkaar voortdurend wantrouwen kost energie die we beter kunnen besteden aan andere zaken. Vrijwel alle mensen willen het beste voor elkaar en voor de samenleving als geheel, laten we vanuit die realiteit onze gezamenlijke energie inzetten voor samenwerking aan het vormen van juiste beelden, plannen en besluiten.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018