Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgelegenheid voor de toekomst

D66 richt zich op de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst

In onze gemeente werkt ongeveer de helft van de werkende bevolking lokaal. D66 staat een lokaal economisch beleid voor waarin we anticiperen op de werkgelegenheid van de toekomst. Denk aan de nieuwe banen die voort zullen komen uit de energietransitie, het verwerken en bewerken van data en de robotisering van productie.

Belangrijke werkgelegenheid buiten de gemeente is te vinden op en rond Schiphol, maar ook het Bioscience park in Leiden, de Haagse wereld van politieke en bestuurlijke instanties, de Zuidas en Amsterdam Zuid-Oost met financiële en ICT-bedrijven zijn bereikbare hotspots van werkgelegenheid, die bijvoorbeeld relevant zijn voor het relatief hoge aantal hoogopgeleide zelfstandige professionals in de Nieuwkoopse bevolking. Vanwege het blijvende belang van werkgelegenheid buiten de gemeentegrenzen maakt D66 zich hard voor bereikbaarheid van de steden met OV en eigen vervoer.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop staat hier 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018