Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen voor ouderen in Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen

Herontwikkeling locatie Koethuis en Ashram in Nieuwkoop

In 2018 moet de langverwachte visie op de toekomst van de kern Nieuwkoop opgeleverd worden. D66 wil de sterke woonzorgzone die langs de Achterweg is gecreëerd, afmaken door op de vrijvallende locatie van het Ashram College goedkope huurappartementen te ontwikkelen, die ook toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen inwoners waarvoor de gemeente in de komende jaren een nog grotere verantwoordelijkheid zal krijgen.
De locatie van Het Koetshuis vinden wij het meest geschikt voor herontwikkeling naar koopappartementen en/of vrije sectorhuur.

Herontwikkeling scholenlocaties en locatie De Vlinder in Ter Aar

In Ter Aar valt na oplevering van de nieuwe sporthal bij het IKC de locatie van De Vlinder vrij. In de discussie over de verplaatsing van de sporthal is daarbij de optie genoemd om op die plek een gecombineerd complex te ontwikkelen voor horeca en appartementen. D66 vindt dat een aantrekkelijke optie die het centrum van Ter
Aar verder kan versterken.

Herontwikkeling centrumlocatie Nieuwveen

In Nieuwveen wordt in de komende jaren de locatie aan de A.H. Kooistrastraat ingevuld. De locatie is van Woningstichting Nieuwkoop, dus de ontwikkeling van sociale huur is de primaire focus. Er is al een enquête uitgevoerd naar de woonwensen van ouderen in Nieuwveen en omgeving. Bij de herontwikkeling van Aar en Amstel is gebleken dat dat een prima basis is voor de ontwikkeling van woningen waar huurders blij mee zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018