Steun ons en help Nederland vooruit

De D66 visie op Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop heeft een riant grondgebied op één van de mooiste plekken in het Groene Hart. De dorpen in onze gemeente hebben een oer-Hollands verleden, waarbij grote delen afwisselend moeras, land en water zijn geweest. Het gebruik van het gebied als bron van energie voor de steden (turf) heeft uiteindelijk geleid tot prachtige natuur en een open landschap met dijken, polders en sloten. Een omgeving waar we trots op zijn.

Dertien aantrekkelijke kernen

De dertien kernen van de gemeente hebben ieder hun eigen karakteristiek en cultuur en elke kern heeft zijn eigen sociale structuur. In elk dorp zijn families die al generaties in de dorpen wonen en onderlinge verbondenheid hebben, ook omdat men elkaar goed kent via kerken of door een gezamenlijk schooltijd. Een ander deel van de bevolking bestaat uit mensen die in onze gemeente zijn komen wonen omdat ze wel in een stad willen werken, maar er niet (meer) willen wonen of omdat zij een woonplaats zochten van waaruit meerdere steden goed bereikbaar zijn.

Er zijn in onze gemeente inwoners die zich sterk gebonden voelen aan het eigen dorp en voor het dagelijks leven ook sterk georiënteerd is op de nabije omgeving voor winkels, werk en school. Een ander deel van de bevolking is meer georiënteerd op de Randstad als geheel, of zelfs internationaal vanwege de nabijheid van Schiphol. Deze laatste groep bestaat voor een groot deel uit mensen die een hogere opleiding volgen of afgerond hebben en voor wie passend werk te vinden vooral te vinden is op iets grotere afstand van onze gemeente.

Nieuwkoop heeft lage migratiecijfers. Jongeren vertrekken soms een aantal jaren om te studeren of hun eerste werkervaring op te doen, maar willen daarna vaak graag terugkeren. Mensen die op latere leeftijd met de dorpen kennismaken raken er vaak aan verknocht en blijven. Nieuwkoop scoort laag op lijstjes met voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en sociale problemen en hoog op veel lijstjes met betrekking tot gezondheid en welbevinden. Mooi!

Wat D66 wil voor de gemeente Nieuwkoop

D66 wil dat de unieke Nieuwkoopse omgeving verder versterkt wordt, dat de onderlinge verbondenheid en diversiteit in de bevolking blijven bestaan en dat inwoners nog veerkrachtiger en gelukkiger worden dan ze al zijn. Om dat te ondersteunen is het in onze ogen nodig dat de gemeente consequent investeert in zaken die bijdragen aan de kansen op een gelukkig leven: een fijne groene en gezonde omgeving om in te wonen, geschikte en betaalbare woningen voor elke leeftijd en elke portemonnee, goede voorzieningen voor opvang, onderwijs en ontwikkeling van kinderen, goed bereikbaar onderwijs voor jongeren, winkelvoorzieningen en diensten binnen de dorpen of goed bereikbaar met fiets, OV en auto, een stimulerend aanbod aan sportvoorzieningen, verenigingen, recreatie en cultuur voor elke leeftijd en elke smaak.

Een gemeente die zorgt voor uitstekende basisvoorzieningen geeft elke inwoner de vrijheid en de kans om zich te ontwikkelen en persoonlijke keuzes te maken die passen bij eigen interesses en talenten. Inwoners die het op eigen kracht niet helemaal redden, krijgen natuurlijk passende zorg en ondersteuning om toch hun eigen plek in de maatschappij te vinden.

Wij willen dat de gemeente in de komende jaren de sturing op de verschillende beleidsterreinen nog beter met elkaar gaat integreren, denk bijvoorbeeld aan wonen en zorg, wonen en energie, sport, cultuur, onderwijs en opvoeding, de positie van onze lokale economie en werkgelegenheid binnen de toekomst van de Randstad. Door te denken in brede overstijgende doelen zullen we betere ideeën krijgen en realiseren. In samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. En met gemeenten en overheden om ons heen. Samen staan we sterk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018