Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Democratie en dienstverlening

Er zijn in Nederland veel mensen die zich zorgen maken over het politieke klimaat
en de democratie. Sommige mensen voelen zich niet gehoord en schreeuwen
steeds harder. Anderen maken zich juist zorgen over de manier waarop we elkaar
zijn gaan bejegenen in het debat, dat steeds meer buiten de klassieke arena’s
gevoerd wordt op social media. Nederland zoekt naar manieren om de democratie
te vernieuwen.
In de ogen van D66 Nieuwkoop kan lokale politiek leuker en beter, maar moet er juist ook aandacht uitgaan naar het horen van burgers in het dagelijkse werk van de gemeente. Daar willen inwoners zich echt gehoord voelen.

Als we elkaar willen begrijpen moeten we beginnen met goed luisteren